TERE TULEMAST

KASSIOPEIA
TAEVAS


STRATEEGIAD

PROJEKTID

INITSIATIIVID

PARTNERID

KIRJATÖÖD

MAAILM JA MÕNDA

OSILIENSIS

MARINE

HOBID

FOTOALBUMID

PÜHA

Püha kogudus on väike maakogudus Saaremaal. Ilmselt Eestis ainus, mis kannab nime Püha mitte ainult püha pühaku vaid Püha kohanime järgi. Kiriku ametlik nimetus on Püha Jakobi kirik ja sama nime kannab ka selle kogudus.

Püha kirik kuulub Saaremaa keskaegsete kirikute hulka, olles siiski neist üks nooremaid. Kuigi kirikut on esmakordselt kirjalikes allikates mainitud aastal 1449, õigemini, see on vanim säilinud allikas, on kirik kindlasti vanem. Erinevad arhitektuuriajaloolased pakuvad võimalikuks ehituse jaks veidi erinevaid arve. Siiski võib oletada, et kirik valmis hiljemalt Jüriöö ülestõusu (Saaremaal toimus ülestõus tõsi Jaagupipäeval!?) järel, seega vahetult peale 1334-34 aastat.

Samas võis kirik olla ka vanem ja algselt võis samal kohal paikneda ka kabel.

Püha koguduse pastorid on mitmed olnud tuntud loomeinimesed. Näiteks teenis siin pastorina esimese eestikeelse matemaatikaõpiku autor Peter Heinrich von Frey, kirjamees Johann Wilhelm Ludwig von Luce, tulevane EELK peapiiskop Hugo Bernhart Rahamägi, Eesti skautluse rajaja Harri Haamer jpt.

SAARELISUS

Me võime elada kas mandril või saarel. Praktiliselt kolmandat võimalust ei ole, kui tahame tunda jalge all kindlat maad. Saar on märksa laiem mõiste kui veega ümbritsetud maismaa osa. On olemas rahu ja vaikuse-, ohutuse- ja turvalisuse saari. Igal juhul tähistab sõna midagi, mis on eraldi seisev, isoleeritud.

Õieti ei ole ju võimalik teha vahet saare ja mandri vahel. On ju mandridki ümbritsetud maailmamerega ja väikseim nende seast, Austraalia pälvib sageli ka suurima saare tiitli. Siiski on kokku lepitud, et maailma suurim saar on suuremas osas igijää ja liustikega kaetud Gröönimaa. Meie koduses Läänemeres pole kahtlust, et suurim saar on Saaremaa.

SAAREMAA KAARDID

Siia alla on koondumas Saaremaa kartograafiat puudutav materjal. Vähe on veel kogutud kaarte, mis kujutavad ainult Saaremaad. Sellest, kuidas ettekujutus Lääne Eesti saarestikust on aja jooksul muutunud, annavad ülevaate Läänemerd kujutavad, Liivimaa ja Eesti kaardid.

Rahvusraamatukogu digitaalne kaardikogu

Tartu Ülikooli Raamatukogu digitaalne kaardikogu
Koostatud sai ka üks vastav kogumik viidetega

TAGASI AVALEHELE