TERE TULEMAST

KASSIOPEIA
TAEVAS


STRATEEGIAD

PROJEKTID

INITSIATIIVID

PARTNERID

KIRJATÖÖD

MAAILM JA MÕNDA

OSILIENSIS

MARINE

HOBID

FOTOALBUMID

Kõige globaalsemaid strateegiaid leiad Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni ja Rooma Klubi koduleheküljelt.

ÜRO olulisemad lepingud leiad veebilehelt http://www.un.org/esa/sustdev/documents/agreed.htm.

ÜRO strateegiatest on Eestis rohkem tuntud Agenda 21 ja globaalset kliima soojenemist käsitlev Kioto Protokoll.

2007. aastal võeti vastu uus Eesti struktuurivahendite strateegia", mis koos oma lisade, valdkondade rakenduskavadega,  on aluseks eurorahade kasutamisel.

Inglise keeles on selline tore väljend nagu think tank, mis kõlab sarnaselt eestikeelse fraasi ninnu - nännu ja nikki-näkki-iga. See globaalne nikk - näkk peaks olema üks suur anum, kuhu on koondatud kõik targad mõtted. Neid ideedetünne on täis kogu maailm ja neid kõiki loetlema hakates ei jõuaks enne vanadega ühele poole, kui samapalju think tank-e juurde on tekkinud.

Sestap keskendugem vaid olulisele !

TAGASI AVALEHELE